IMG_2048-Edit.jpg
IMG_2048-Edit.jpg

Zahraji vám


SCROLL DOWN

Zahraji vám


ŽIVOTOPIS

Novinky naleznete na Facebooku nebo YouTube

Vznikla nová sekce NOTY

Stanislav Samuel Raška (*1992) je akordeonista, improvizátor a skladatel. Studoval na konzervatoři Jaroslava Ježka ve třídě Ondřeje Kabrny. Učil se u zahraničních hráčů jako jsou Jytte von Rüden (Dánsko), Christian Bakanic (Rakousko, Gary Blair (Skotsko) nebo Natalino Marchetti (Itálie). Koncertuje v ČR i v zahraničí (Skotsko, Ukrajina, Lucembursko, Holandsko, Německo a další). 

Momentálně se soustředí na sólové koncerty, pro které je charakteristická improvizace. Hraje také autorskou hudbu v duu s houslistou Janem Bradáčem.

Věnuje se pedagogické činnosti - pravidelně působí na akordeonových kurzech na Vysočině a učí soukromě žáky v Praze. V roce 2016 vydal dva svazky etud pro akordeon a v roce 2018 vydal sešit s názvem Akordeon bez hranic.

ABOUT

News on Facebook or YouTube

New section SHEET MUSIC

Stanislav Samuel Raška (*1992) is an accordion player, improviser and composer. He studied at the Jaroslav Ježek Conservatory in the class of Ondřej Kabrna. He learned from musicians abroad, such as Jytte von Rüden (Denmark), Christian Bakanic (Austria), Gary Blair (Scotland) and Natalino Marchetti (Italy). He has performed in concerts in the Czech Republic as well as in other countries (Scotland, Ukraine, Luxembourg, Netherlands, Germany, among others).

At the present time, he is concentrating on solo concerts that, among other features, are characterised by improvisation. He also plays with a violinist Jan Bradáč.

He devotes himself to teaching – regularly conducting accordion courses in the Bohemian-Moravian Highlands and teaching private students in Prague. In 2016, he published two volumes of Etudes for accordion and in 2018 he published book called Accordion without limits.