AKORDEON BEZ HRANIC

Sešit nabízí převážně autorské skladby inspirované širokou škálou hudebních žánrů. Od francouzských valčíků, přes jazz a tango, až po hip-hop nebo úpravy lidových písní.

Sešit, určen mírně pokročilým hráčům, obsahuje celkem dvacet skladeb pro sólový akordeon, ale i komorní hru. Vhodné pro žáky prvního stupně základních uměleckých škol, ale také pro dospělé amatérské hráče, kteří by se rádi naučili něco nového. Cena je 150,- Kč.

SNADNÉ ETUDY PRO AKORDEON

Snadné etudy jsou určeny základním uměleckým školám nebo amatérským hráčům. Nahrávky všech etud jsou k dostání společně s notami. Cena je 150,- Kč.

KONCERTNÍ ETUDY PRO AKORDEON

Koncertní etudy jsou určeny žákům druhého stupně ZUŠ, nebo žákům konzervatoří. Nahrávky všech etud jsou k poslechu na YouTube. Cena je 150,- Kč.

Možnost osobního odběru v Praze na Žižkově, nebo zaslání přes zasilkovna.cz. Všechny publikace je možné objednat také v elektronické podobě ZDE.

Workshop nebo koncert pro ZUŠ

Základním uměleckým školám nabízíme možnost semináře - workshopu. Náplní může být představení etud, metodika nejen jazzové improvizace, ale také samostatný koncertní recitál - program je na domluvě.

ACCORDION WITHOUT LIMITS

The book offers mostly author compositions inspired by a wide range of musical genres. From French waltzes, through jazz to tango and hip-hop.

The book, designed for slightly advanced players, contains a total of twenty songs for a solo accordion, as well as a chamber music. Suitable for primary school pupils, but also for adult amateur players who would like to learn something new. The price is 6 EUR.

EASY ÉTUDES FOR ACCORDION

Easy Études are intended for beginners. Recordings of all “Easy Études” are available together with the scores in digital form. The price is 6 EUR.

CONCERT ÉTUDES FOR ACCORDION

Concert Études are intended for pupils of music schools and conservatories. Recordings of "Concert Études" can be found on YouTube. The price is 6 EUR.

 There is the option of personal collection in Prague or it can be sent to you by Cash on Delivery. All publications can be ordered HERE.

Workshop or concert

We offer schools the possibility of a seminar – workshop. The workshop programme comprises a Presentation of Études, Methodology of Jazz Improvisation, as well as an independent concert recital – the programme is variable according to agreement.