etudy pro akordeon

Stanislav Samuel Raška vydal dva svazky etud. První je určen základním uměleckým školám nebo amatérským hráčům a nese název "Snadné etudy pro akordeon". Druhý svazek nese název "Koncertní etudy pro akordeon" a je určen žákům druhého stupně ZUŠ, nebo žákům konzervatoří. Koncertní etudy jsou k poslechu na YouTube a nahrávky všech snadných etud jsou k dostání společně s notami.

Snadné etudy stojí 150,- Kč. Koncertní etudy stojí 190,- Kč. Možnost osobního odběru v Praze na Žižkově a nebo poslání poštou na dobírku. Obě publikace, včetně podpisu a věnování, je možné objednat ZDE.

Základním uměleckým školám nabízíme možnost semináře - workshopu. Náplní může být představení etud, metodika nejen jazzové improvizace, ale také samostatný koncertní recitál - program je na domluvě.

ÉTUDES FOR ACCORDION

Stanislav Samuel Raška has published two volumes of Études. The first is intended for beginners and is titled “Snadné etudy pro akordeon” (“Easy Études for Accordion”). It is intended for pupils of music schools and conservatories. “Concert Études” can be found on YouTube and recordings of all “Easy Études” are available together with the scores.

The price of “Easy Études” is EUR 6. The price of “Concert Études” is EUR 8. There is the option of personal collection in Prague – Žižkov, or it can be sent to you by Cash on Delivery. Both publications, including signature and dedication, can be ordered HERE.

We offer schools the possibility of a seminar – workshop. The workshop programme comprises a Presentation of Études, Methodology of Jazz Improvisation, as well as an independent concert recital – the programme is variable according to agreement.