IMG_2048-Edit.jpg
IMG_2048-Edit.jpg

Zahraji vám


SCROLL DOWN

Zahraji vám


ŽIVOTOPIS

Novinky naleznete na Facebooku nebo YouTube

Vznikla nová sekce NOTY!

Stanislav Samuel Raška (*1992) je akordeonista, improvizátor a skladatel. Studoval na konzervatoři Jaroslava Ježka ve třídě Ondřeje Kabrny. Učil se u zahraničních hráčů jako jsou Jytte von Rüden (Dánsko), Gary Blair (Skotsko) nebo Natalino Marchetti (Itálie). Koncertuje v ČR i v zahraničí (Skotsko, Ukrajina, Lucembursko, Holandsko, Německo a další). 

Momentálně se soustředí na sólové koncerty, pro které je mimo jiné charakteristická improvizace. Slyšet jej můžete také v electro-swingové kapele Mr. Elastik, kde zpívá Mersi, frontman kapely Děda Mládek illegal Band

Věnuje se pedagogické činnosti - pravidelně působí na akordeonových kurzech na Vysočině, učí soukromě žáky a píše články pro webové stránky harmonika.cz. Samuel je firemním hráčem italské firmy Pigini. V roce 2016 vydal dva svazky etud pro akordeon a momentálně dokončuje učebnici s rozšířením o improvizaci a hru podle sluchu.

ABOUT

News on Facebook or YouTube

New section SHEET MUSIC!

Stanislav Samuel Raška (*1992) is an accordion player, improviser and composer. He studied at the Jaroslav Ježek Conservatory in the class of Ondřej Kabrna. He learned from musicians abroad, such as Jytte von Rüden (Denmark), Gary Blair (Scotland) and Natalino Marchetti (Italy). He has performed in concerts in the Czech Republic as well as in other countries (Scotland, Ukraine, Luxembourg, Netherlands, Germany, among others).

At the present time, he is concentrating on solo concerts that, among other features, are characterised by improvisation. You can hear him playing in the Mr. Elastik electro-swing band, with the vocalist Mersi, who is frontman in the Děda Mládek Illegal Band.

He devotes himself to teaching – regularly conducting accordion courses in the Bohemian-Moravian Highlands, teaching private students and writing articles for the harmonika.cz portal. Samuel is a permanent musician for the Italian company of Pigini. In 2016, he published two volumes of Études for the accordion and is currently preparing a textbook for accordion focused on improvisation and playing by ear.