výuka hry na akordeon (harmoniku)

Omlouvám se, ale z důvodu plné kapacity nemohu momentálně nabírat nové žáky.

Ať už s hraním začínáte, nebo čekáte na další impuls - rád vám pomohu. Řídím se heslem, že hraní má být především radost. Co vše se můžete naučit? Lidovky, Nohavicu, jazz, francouzské valčíky, nebo třeba tango. Naučím vás hrát na klávesový nebo knoflíkový akordeon, ale také na heligonku.

Hodiny se konají v Praze na Žižkově. Výbornou zkušenost mám také s výukou přes Skype - lekce můžete zaznamenávat a opětovně procházet, texty a noty lze snadno posílat v elektronické podobě. Nemusíte nikam jezdit  - ušetříte čas.

Cena lekce činí 450,- Kč/55 minut.

Vydal jsem dva svazky etud a momentálně připravuji učebnici hry na akordeon s rozšířením o improvizaci a hru podle sluchu.

 

TEACHING on accordion

I'm sorry, but due to my full capacity I can not recruit new pupils right now.

I am happy to help you, whether you are just a beginner, or are waiting for further motivation. I follow the motto that playing should especially bring joy. What are the various genres you can learn to play? For example, Folk, Jazz, French Musette and Tango. I will teach you to play the piano accordion, button accordion or diatonic accordion.

Classes take place in Prague - Žižkov. I also have great experience in teaching over Skype – you can record and review the lessons, the texts and scores can easily be sent to you electronically. You do not have to travel, because you can take the lesson anywhere – thus saving time.

Teaching is also possible in English.

The price of lessons is EUR 17 /55 minutes.

I have published two volumes of Études and I am currently preparing a textbook for the accordion focused on improvisation and playing by ear.